Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Wachtdienst – week of weekend, actief of passief

De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslist of er nood is aan wachtdiensten en de toekenning van de bijhorende toelage.

Wachtdienst tijdens de week of het weekend

•    De wachtdienst tijdens de week is een ononderbroken of onderbroken periode, met een minimumduur van 15 uur en een maximumduur van 24 uur, van maandag tot en met vrijdag.

•    De wachtdienst tijdens het weekend is een ononderbroken of onderbroken periode, met een minimumduur van 15 uur en een maximumduur van 24 uur, die volledig of gedeeltelijk plaatsvindt op zaterdag, zondag of een feestdag.

Actieve of passieve wachtdienst

•    Bij actieve wachtdienst moet je bereikbaar en beschikbaar zijn en moet je je kunnen verplaatsen.

•    Bij passieve wachtdienst moet je bereikbaar en beschikbaar zijn zonder je te moeten verplaatsen.

Bedrag

Het forfaitaire bedrag van de toelage is afhankelijk van het type wacht.

Pakket afhankelijk van het type wacht.
Wachttoelage Week

Weekend/

feestdag
Passief € 20 € 35
Actief € 30 € 50

 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie