Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
  • Directe en discrete toegang tot de arbeidsarts

    Je kan als werknemer rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsarts aankloppen voor een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan je werkhervatting. Je hoeft dit niet eerst aan te vragen bij je werkgever, het kan in alle disrectie. De arts brengt de werkgever er enkel van op de hoogte als je daar je toestemming voor geeft.

  • Overleg met andere artsen

    De preventieadviseur-arbeidsarts kan met de behandelende of adviserende artsen overleggen naar aanleiding van het onderzoek bij werkhervatting of bij het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Jij moet daar als werknemer wel je toestemming voor geven.

    • Contact

    • De contactgegevens van je preventie-adviseur arbeidsgeneesheer vind je op je intranet.

Regelgeving