Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
 • Het medisch departement, met preventieadviseurs-arbeidsartsen, verzorgt het gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden.

  • Als je bijvoorbeeld werkt met voedingswaren word je jaarlijks uitgenodigd voor een medisch onderzoek. Als je een beeldschermwerker bent, word je elke vijf jaar uitgenodigd en vanaf je vijftigste verjaardag elke drie jaar. De preventieadviseur-arbeidsarts spoort arbeidsgebonden aandoeningen op, geeft informatie en beslist of je nog geschikt bent om je taak verder uit te voeren. Indien nodig zal hij voorstellen om je werkpost of je arbeidsomstandigheden aan te passen.
  • Als je een risicofunctie uitoefent, word je uitgenodigd voor je aanwerving, als je verandert van werkpost of als je het werk hervat na een afwezigheid van ten minste 4 weken (door ziekte of bevalling).  
  • Je kan ook zelf een onderzoek aanvragen als je:
   • gezondheidsklachten hebt die te wijten zijn aan je werkomstandigheden
   • ongeschikt bent voor je huidige functie en een andere functie wil
   • het werk hervat na ziekte en denkt aanpassingen aan je werkomstandigheden nodig te hebben.
 • Directe en discrete toegang tot de arbeidsarts

  Je kan als werknemer rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsarts aankloppen voor een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan je werkhervatting. Je hoeft dit niet eerst aan te vragen bij je werkgever, het kan in alle disrectie. De arts brengt de werkgever er enkel van op de hoogte als je daar je toestemming voor geeft.

 • Overleg met andere artsen

  De preventieadviseur-arbeidsarts kan met de behandelende of adviserende artsen overleggen naar aanleiding van het onderzoek bij werkhervatting of bij het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Jij moet daar als werknemer wel je toestemming voor geven.

  • Contact

  • De contactgegevens van je preventie-adviseur arbeidsgeneesheer vind je op je intranet.

Regelgeving