Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: tijdelijke mutatie

Publication date
04 december 2023
Iemand rouwt - Quelqu'un en deuil

Het Koninklijk Besluit van 19 november 2023 staat personeelsleden toe om permanent of tijdelijk een lichtere functie uit te oefenen.

Om verschillende redenen kan een personeelslid op een bepaald moment in zijn loopbaan tijdelijk of permanent een ‘lichtere functie’ willen uitoefenen, met minder verantwoordelijkheid of minder stressfactoren.

Het koninklijk besluit van 19 november 2023 stelt verschillende mogelijkheden voor om een personeelslid permanent of tijdelijk een minder complex functie te laten uitoefenen zonder de arbeidsregeling te wijzigen. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2023 en treedt in werking op 7 december.

 

Praktische wijzigingen

Momenteel kan een personeelslid een tijdelijke tewerkstelling in een lagere graad of een lager vragen. Het nieuwe besluit staat toe dat de duur van deze tijdelijke tewerkstelling in een rechtstreeks lagere graad of een lager niveau maximaal achtenveertig maanden bedraagt.

De nieuwe mogelijkheden die door dit decreet worden ingevoerd:

 • de mogelijkheid voor een personeelslid met ernstige sociale of gezinsproblemen of gezondheidsproblemen om een tijdelijke overplaatsing te krijgen naar een rechtstreeks lagere graad of een rechtstreeks lager niveau. In dit geval behoudt de werknemer zijn salarisschaal gedurende maximaal twee jaar.
 • nieuw mechanisme om de tijdelijke overgang van de ene rang naar de andere te vergemakkelijken voor personeelsleden met ernstige sociale of gezinsproblemen of gezondheidsproblemen
 • stelt voor om het mogelijk te maken dat een statutaire werknemer door mobiliteit wordt aangesteld in een functie in een direct lagere rang of op een direct lager niveau. Bij deze mogelijkheid wordt de anciënniteit die de werknemer in zijn oude salarisschaal heeft verworven, geacht te zijn verworven in zijn nieuwe weddeschaal.

Het Koninklijk Besluit regelt ook de financiële kwesties rond het personeel dat van deze nieuwe mechanismen profiteert.

 

Regelgeving

 

Dit nieuwe koninklijk besluit van 19 november 2023 wijzigt op 7 december 2023:

 

Meer info

 

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Veel interesse voor Top Skills-infosessie 

  Publication date
  10 juli 2024
  Eind juni vond Top Skills plaats, een infosessie voor iedereen die interesse heeft om (ooit) topmanager te worden bij de federale overheid. Meer dan 100 mensen kwamen er meer te...
 • Federaal platform om opleidingen te beheren

  Publication date
  04 juli 2024
  In december 2023 gunde de FOD BOSA de overheidsopdracht ‘Talent-LXP’ voor de talentbeheertoepassing ‘Cornerstone OnDemand’ (CSOD). De lancering van de eerste functionaliteiten van...