Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meer mogelijkheden om van job te veranderen bij federale overheid

Publication date
02 februari 2024
""

Het Koninklijk Besluit van 19 november 2023 staat federale personeelsleden toe:

 • om te solliciteren voor een functie in een direct lager niveau of klasse
 • om tijdelijk een lichtere functie uit te oefenen.

  Interne markt

  Vanaf nu kan een statutair personeelslid door mobiliteit worden aangesteld in een functie in een direct lagere of in een direct lager . Op die manier kunnen ambtenaren een bewuste keuze maken om hun loopbaan een andere wending te geven. Ze worden betaald volgens het niveau of de klasse waarvoor ze hebben gesolliciteerd. De salarisschaal wordt dan bepaald op basis van de anciënniteit die ze hebben verworven in de vorige salarisschaal.

  Lichter werk

  Momenteel kan een federaal personeelslid een tijdelijke tewerkstelling in een lagere klasse of een lager niveau vragen. Het nieuwe besluit staat toe dat de duur van deze tijdelijke tewerkstelling in een rechtstreeks lagere klasse of een lager niveau maximaal achtenveertig maanden bedraagt.

  De nieuwe mogelijkheden die door dit KB worden ingevoerd:

  • de mogelijkheid voor een personeelslid met ernstige sociale of gezinsproblemen of gezondheidsproblemen om een tijdelijke overplaatsing te krijgen naar een rechtstreeks lagere klasse of een rechtstreeks lager niveau. In dit geval behoudt het personeelslid zijn salaris gedurende maximaal twee jaar.
  • nieuw mechanisme om de tijdelijke overgang van de ene graad naar de andere te vergemakkelijken voor personeelsleden met ernstige sociale of gezinsproblemen of gezondheidsproblemen.

  Regelgeving

  Dit nieuwe koninklijk besluit van 19 november 2023 wijzigt op 7 december 2023:

  Meer info

   

   •  

  Deel dit artikel

  Meer nieuws