Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

199 resultaten
Rss
 1. Ambtenarenzaken: harmonisering van het zorgverlof

  Publication date
  11 januari 2023
  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling inzake het zorgverlof van contractuele en...
 2. Nieuwe namen voor PersoPoint-toepassingen 

  Publication date
  06 januari 2023
  Een nieuw jaar, een nieuwe naam! De PersoPoint-toepassingen SCOPE en SAGO, gericht op federale ambtenaren, dragen voortaan respectievelijk de namen PersoSelfService en PersoContact...
 3. Motivering van ontslag van contractuele werknemers

  Publication date
  19 december 2022
  De Ministerraad van 9 december 2022 keurde een voorontwerp van wet goed tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector...