Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

32 resultaten
Rss
  1. Eindejaarsraming: tekort van 6% voor begroting in 2021

    Publication date
    10 februari 2022
    Uit een voorlopige raming van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2021, opgemaakt door de FOD BOSA, blijkt dat er een tekort is van 6% van het...