Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Implementatie van competentiemanagement

De FOD BOSA ondersteunt de organisaties bij de implementering van competentiemanagement, de basis voor hr-processen zoals rekrutering, selectie, integratie van nieuwe medewerkers, evaluatie, kennisbeheer enz.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'folder'
   Implementatie van competentiemanagement en opstellen van competentieprofielen

   In onze praktische gidsen ontdek je de kernprincipes om het competentiemodel te gebruiken en om competentieprofielen op te stellen die gelinkt zijn aan de in jouw organisatie:

  • icoon 'toepassing'
   Beheer van competentieprofielen

   Gebruik Crescendo voor het beheer van de generieke en technische competentieprofielen die gelinkt zijn aan de in jouw organisatie.

    

  • icoon 'e-learning'
   Opleiding

   Wil je meer te weten komen over competentiemanagement? Volg dan de e‑learningopleiding 'Het competentiemodel van de federale overheid'. De opleiding verschaft je een algemeen inzicht in het nut van competentiemanagement voor de hr-processen, en geeft je de nodige kennis om competentiemanagement en de bijhorende tools toe te passen in je job.

  • Begeleiding

   Als medewerker van een hr-dienst kan je bij ons terecht met je vragen of als je nood hebt aan specifieke begeleiding bij de implementering van competentiemanagement en het gebruik van het in jouw organisatie. We zullen samen je behoeften en vragen bekijken om je concrete adviezen en mogelijke acties aan te reiken.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Met ons dienstenaanbod op het vlak van competentiemanagement helpen wij de federale organisaties bij de uitbouw van een personeelsbeleid dat aangepast is aan hun evolutie.

  • Anticiperen op behoeften

   Anticiperen op behoeften door rekening te houden met maatschappelijke, demografische of technologische ontwikkelingen.

  • Identificeren van competenties

   Beter identificeren van de competenties die nodig zijn bij aanwerving en valoriseren van reeds aanwezige competenties om zo nog beter de doelstellingen van de organisatie te dienen.

  • Ontwikkelen, motiveren en behouden van medewerkers

   Ontwikkelen, motiveren en behouden van medewerkers door hen vooruitzichten te bieden voor ontwikkeling en jobmobiliteit.

  • We zijn er voor jou.

  • Wil je gebruikmaken van deze dienst of meer weten voor je van start kan?

   Contacteer ons