Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

56 resultaten
 1. Open data – Juridisch advies

  Heb je een vraag over een open data licentie ?, Heb je een vraag over de licenties die op federaal niveau gebruikt kunnen worden, of wil je als federale dienst data publiceren als...
 2. Outplacement

  Outplacement is een individuele en/of collectieve begeleiding die erop gericht is de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een job bij een nieuwe werkgever of bij het...
 3. PersoPoint-publicaties

  Vind alle publicaties van PersoPoint (BOSA) over onderwerpen zoals aanrekening, vakantiegeld of de eindejaarspremie.
 4. Risicoanalyse beeldschermwerk

  Empreva stelt aan elke federale organisatie voor om een risicoanalyse rond beeldschermwerk uit te voeren met behulp van een tool die specifiek daarvoor is ontwikkeld en die bestaat...
 5. Screenen van taalcompetenties

  De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...
 6. TESTA

  De "Trans European Service for Telematics between Administrations" (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.