Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

48 resultaten
 1. Risicoanalyse beeldschermwerk

  Empreva stelt aan elke federale organisatie voor om een risicoanalyse rond beeldschermwerk uit te voeren met behulp van een tool die specifiek daarvoor is ontwikkeld en die bestaat...
 2. Screenen van taalcompetenties

  De FOD BOSA kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op taalbeheersing binnen een...
 3. TESTA

  De "Trans European Service for Telematics between Administrations" (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.
 4. Uitzendarbeid: raamovereenkomst

  De inzet van uitzendarbeid maakt het mogelijk om snel tegemoet te komen aan een reële behoefte van de organisaties om snel en flexibel te kunnen inspelen op dringende situaties...
 5. Web Content Management

  Deze dienst bestaat uit een opdrachtencentrale voor het maken van websites in Drupal 8, de hosting, het onderhoud en de ondersteuning voor redacteurs ter beschikking.
 6. Werken aan leiderschap in je organisatie

  Leiderschap kan niet los gezien worden van de specifieke context, organisatie of situatie waarin je werkt. Het is een dynamisch en continu proces, dat samenhangt met de processen...
 7. Workshop 'Burn...out!'

  De workshop ‘Burn...out !’ is een ondersteunende tool voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en medewerkers van P&O-diensten bij het uitvoeren van een beleid ter preventie...