Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Als mandaathouder kun je drie types uitoefenen:

 • de managementfuncties, die een beheersopdracht hebben
 • de staffuncties, die een ondersteunende opdracht hebben
 • de directiefuncties in de .

De mandaatduur voor deze functies is 6 jaar. Tijdens deze periode word je beschouwd als een federaal personeelslid en heb je de rechten en verplichtingen van een federaal personeelslid.

Er bestaan mandaatfuncties in verschillende organisaties: de ’s, de ’s, de ’s en de OISZ’s.

De management- en staffuncties maken het voorwerp uit van specifieke reglementeringen.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 11 juli 2001

  Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 6 december 2001

  Koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de...
 • Koninklijk besluit van 20 februari 2003

  Koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
 • Koninklijk besluit van 18 november 2005

  Koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 16 november 2006

  Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 13 april 2008

  Koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschap-pelijke instellingen...
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2007

  Koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de...
 • Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023