Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Als mandaathouder kun je drie types uitoefenen:

 • de managementfuncties, die een beheersopdracht hebben
 • de staffuncties, die een ondersteunende opdracht hebben
 • de directiefuncties in de .

De mandaatduur voor deze functies is 6 jaar. Tijdens deze periode word je beschouwd als een federaal personeelslid en heb je de rechten en verplichtingen van een federaal personeelslid.

Er bestaan mandaatfuncties in verschillende organisaties: de ’s, de ’s, de ’s en de OISZ’s.

De management- en staffuncties maken het voorwerp uit van specifieke reglementeringen.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 11 juli 2001

  Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde
 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten
 • Koninklijk besluit van 2 oktober 2002

  Koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale...
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...

 • Koninklijk besluit van 16 november 2006

  Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

 • Koninklijk besluit van 13 april 2008

  Koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschap-pelijke instellingen
 • Koninklijk besluit van 6 december 2001

  Koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de...
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2007

  Koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector

 • Koninklijk besluit van 18 november 2005

  Koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

 • Koninklijk besluit van 20 februari 2003

  Koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg