Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Bedrag

Deze vergoeding stemt overeen met een twaalfde van je geïndexeerde jaarwedde. Het aantal twaalfden waarop je recht hebt, hangt af van de aard van de vermelding en het tijdstip waarop de vermelding werd toegekend.

Vermelding ‘onvoldoende’

Beëindigingsvergoeding

Finale evaluatie ‘I’

8 keer

Tussentijdse evaluatie ‘I’ (3/4/5)

6 keer

Tussentijdse evaluatie ‘I’ (1/2)

3 keer

 

Einde mandaat ‘te ontwikkelen’

Beëindigingsvergoeding

Na ten minste 1 mandaat

10 keer

Na een mandaat korter dan 6 jaar

6 keer

 

Uitbetaling

Elke maand wordt een twaalfde uitbetaald. Je moet wel maandelijks een verklaring op eer afleggen waaruit blijkt dat je in die periode geen beroepsinkomen of rustpensioen had.

Vanuit fiscaal oogpunt wordt de beëindigingsvergoeding beschouwd als een vergoeding die verkregen is tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van inkomsten.

 

Tweetaligheid

De beëindigingsvergoeding is er ook voor mandaathouders van een of :

 • bij wie het mandaat stopt doordat zij geen bewijs geleverd hebben over de kennis van de 2de taal zoals voorzien in artikel 43ter, § 7, alinea 1 en alinea 5 in voorkomend geval en
 • zij geen beroepsinkomen of rustpensioen krijgen.

De mandaathouder krijgt dan 2 keer het bedrag van de beëindigingsvergoeding.

 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
 • Koninklijk besluit van 16 november 2006

  Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 24 februari 2017

  Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966...