Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Voorwaarden

De mandaathouders die de eindvermelding ‘uitzonderlijk’ of ‘beantwoordt aan de verwachtingen’ krijgen en waarvan de functie niet meer vacant is, krijgen een integratievergoeding. Om deze vergoeding te krijgen moeten zij op erewoord het bedrag van de maandwedde meedelen waarop zij recht hebben of zouden hebben voor een voltijdse prestatie .

De mandaathouders die aan het einde van een tweede of volgende mandaat de eindvermelding ‘beantwoordt aan de verwachtingen’ krijgen, maar geen mandaat krijgen bij een volgende deelname aan een vergelijkende selectie, krijgen een integratievergoeding. Om deze vergoeding te krijgen moeten zij op erewoord het bedrag van de maandwedde meedelen waarop zij recht hebben of zouden hebben voor een voltijdse prestatie .

Bedragen

De integratievergoeding bedraagt 1/12de van de jaarlijkse wedde van de mandaathouder. 

Als de mandaathouder echter ook statutair ambtenaar is, is de integratievergoeding een forfaitaire som die overeenkomst met een twaalfde van het verschil tussen de wedde als mandataris en de beroepsinkomsten na het mandaat .

Het bedrag van de integratievergoeding wordt vermenigvuldigd met 10 of 12 naargelang de behaalde vermeldingen en het aantal uitgevoerde mandaten.

Als de mandaathouder de pensioenleeftijd bereikt  in de 12 maanden die volgen op zijn mandaat, dan wordt het bedrag van de integratievergoeding (1/12de of 1/12de van het verschil) vermenigvuldigd met het aantal maanden tussen het einde van het mandaat en zijn pensioen .

  

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

    Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
  • Koninklijk besluit van 30 november 2003

    Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
  • Koninklijk besluit van 16 november 2006

    Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...