Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: Work Life Balance

Publication date
28 november 2023

Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance  

  • als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers 

  • en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023.

Dit besluit wijzigt verschillende bepalingen rond het evenwicht tussen het werk en privéleven van ouders en mantelzorgers (Work life balance). De bepalingen uit dit besluit worden vanaf 1 december 2023 opgenomen in het verlofbesluit van 19 november 1998.  

Enkele wijzigingen

Het besluit treedt in werking op 1 december 2023 en volgende rubrieken worden tegen dan aangepast: 

  • ‘Uitzonderlijk verlof wegens overmacht’ wordt ‘Zorgverlof’ 

  • ‘Vaderschapsverlof als omzetting van het moederschapsverlof’ wordt ‘Omgezet moederschapsverlof’ 

  • Flexibele werkregelingen voor statutairen (nieuw) 

  • Geboorteverlof  

  • Verlof om dwingende redenen van familiaal belang 

  • Vierdagenweek met premie 

  • Vierdagenweek zonder premie 

  • Halftijds werken vanaf 50 of 55.

Meer info 

Deel dit artikel

Meer nieuws