Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Wanneer kan je omgezet moederschapsverlof opnemen?

  Als vader heb je recht op ditverlof om de opvang van je kind te verzekeren als de moeder van het kind in het ziekenhuis opgenomen wordt of overlijdt.

  In geval van overlijden van de moeder krijg je verlof voor een periode zolang het niet opgebruikte moederschapsverlof door de moeder. Om dit verlof te verkrijgen moet je je dienst hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, en dit binnen de zeven dagen volgend op het overlijden van de moeder. De aanvraag moet gestaafd worden met een uittreksel uit de overlijdensakte. 

  In het geval van hospitalisatie van de moeder kan je omgezet moederschapsverlof krijgen op 2 voorwaarden:

  • als de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft
  • als de hospitalisatie van de moeder langer duurt dan de zeven dagen volgend op de datum van de bevalling.

  Je moet een getuigschrift indienen dat de datum van de bevalling, de datum waarop de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft en de duur van de hospitalisatie bovenop de zeven dagen volgend op de bevalling, aangeeft.

  Het omgezet moederschapsverlof begint ten vroegste op de zevende dag volgend op die van de bevalling; het wordt beëindigd op het ogenblik dat de hospitalisatie van de moeder ten einde loopt en uiterlijk op het einde van het door de moeder niet opgebruikte moederschapsverlof.

 • Gevolgen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: neen
  • Wel een uitkering:
   • bij hospitalisatie van de moeder: 60 % van je brutoloon (begrensd tot de loongrens)
   • bij overlijden van de moeder: de uitkering  wordt berekend op je loon en tegen dezelfde percentages als de moederschapsrust:
    • gedurende de eerste 30 dagen: 82% van de verloning
    • vanaf de 31e dag: 75% van de verloning, weliswaar begrensd tot het geldende plafond voor de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 17 oktober 1994

  Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder. Gecoördineerde...