Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Wie heeft er recht op?

  • statutairen, stagiairs, mandaathouders en
  • contractuelen die voor deze optie kiezen.

    
  • De vader: er moet een band (vb. door erkenning) zijn tussen de baby en de vader, onder hetzelfde dak wonen is geen vereiste.
  • Meemoeders met een wettelijke afstammingsband ten aanzien van het kind.

   

  Als er slechts één wettelijke afstammingsband bestaat ten aanzien van één persoon (de moeder) dan heeft de persoon waarmee de moeder samenleeft ook recht op het verlof.

  Als de 'meemoeder' het betrokken kind later adopteert, wordt het geboorteverlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

  Duur

  Als statutair, stagiair of mandaathouder krijg je na de geboorte van je kind een omstandigheidsverlof van 20 werkdagen. Ook de tweede ouder die niet met de moeder samenwoont heeft recht op 20 werkdagen. 

  Contractuelen

  Contractuelen kunnen kiezen tussen dit omstandigheidsverlof (openbare sector) en het geboorteverlof van de privésector. De regeling van de privésector geeft recht op een geboorteverlof van 20 dagen: drie dagen vallen ten laste van de staat, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon). Je kan dat verlof splitsen in dagen, maar je moet het wel opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.

  Als er slechts één wettelijke afstammingsband bestaat ten aanzien van één persoon (de moeder) dan moet er hier een bewijs van partnerschap zijn van de meemoeder met de moeder (huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte.)

  Zowel voor statutairen, stagiaires, mandaathouders als voor contractuelen

  Het geboorteverlof wordt niet verdubbeld bij de geboorte van een tweeling aangezien het verlof niet wordt toegestaan op basis van het aantal kinderen, maar wel op basis van de gebeurtenis of de omstandigheid, de geboorte.

 • Gevolgen

   Statutairen, stagiairs en mandaathouders

   • Administratieve stand : dienstactiviteit
   • Recht op wedde: ja
   • Vermindering ziektekrediet: neen
   • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

   Contractuelen

   • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd, met uitzondering van het geboorteverlof waarvan enkel de drie eerste dagen volledig door de werkgever betaald worden, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon).
   • Recht op weddeverhoging: ja
   • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Regelgeving

  Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie