Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deelnemers

Het Koninklijk Besluit van 21/07/2023 definieert twee types deelnemende organisaties aan het federale aankoopmodel: de actieve en passieve deelnemers. Daarnaast bestaan nog deelnemers die buiten het KB van 21/07/2023 vallen, maar kunnen deelnemen via de aankoopcentrale op basis van artikel 47 van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17/06/2016.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Actieve deelnemer

De die verplicht deelneemt aan het samenwerkingsmodel en die in dat verband kan worden aangeduid om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen. Zij kunnen beslissen niet deel te nemen aan een bepaalde gemeenschappelijke overeenkomst door het indienen van een ‘Explain’ of ze kunnen beslissen wel aan te sluiten bij een bepaalde gemeenschappelijke overeenkomst door hun ‘ ’ in te dienen. Het betreft de diensten van de Federale Staat, met name de ’s, ’s en Defensie.

 

Passieve deelnemer

De aanbestedende overheid die vrijwillig kan aansluiten bij een gemeenschappelijke overeenkomst door het indienen van een ‘Aansluitingsovereenkomst’ zonder daarbij te kunnen worden aangeduid om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen. Het betreft de federale Instellingen van Openbaar Nut ( ), Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid ( ), Federale Politie en andere federale (zoals het Rekenhof, Smals, Bozar, ...).

 

Deelnemers via aankoopcentrale

Lokale Politie, Hulpverleningszones, Infrabel, NMBS, (federale) organisaties met specifieke statuten, …

 

Uitgesloten

Lokale en gewestelijke besturen zijn uitgesloten als deelnemer aan het federaal gemeenschappelijk aankoopproces.

 

Spelregels

Om dit aankoopmodel optimaal te kunnen laten functioneren werden in het KB van 21/07/2023 enkele spelregels gedefinieerd. Zo wil dit KB verzekeren dat het samenwerkingsmodel optimaal functioneert door het efficiënter te maken en kwaliteitsvollere federale aankopen te realiseren.

Elke :

 1. verleent systematisch voorrang aan de gemeenschappelijke overeenkomsten voor de aankoop van leveringen en diensten
 2. past uniforme processen toe voor de coördinatie van gemeenschappelijke overeenkomsten
 3. stelt een indicatieve meerjarenplanning (behoeften, geraamd budget en aankopen) op
 4. verlengt de eigen opdrachten voor gelijkaardige leveringen of diensten niet en sluit eveneens geen nieuwe opdrachten af voor gelijkaardige leveringen of diensten
 5. motiveert, vóór het opstarten van de plaatsingsprocedure, aan het zijn beslissing om een eigen overheidsopdracht uit te schrijven voor gelijkaardige leveringen of diensten, als deze waarvoor er een gemeenschappelijke overeenkomst bestaat

Elke actieve, en deelnemer via aankoopcentrale wordt duidelijk geïdentificeerd op het ogenblik van het opstarten van de procedure tot plaatsing van de gemeenschappelijke overeenkomst en blijft in principe deelnemen tot het einde van de gemeenschappelijke overeenkomst.

 

Contact

Ben je federaal ambtenaar en heb je een vraag over het federaal aankoopbeleid?

Contacteer ons

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie
 • Wet van 17 juni 2016

  Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.