Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Wat is een functiefamilie?

  Een functiefamilie is een groep functies met een gelijkaardig werkproces. Tot dusver zijn er 18 functiefamilies vastgesteld voor de federale overheid.

  Elke functiefamilie omvat:

  • doel van de functie
  • resultaatgebieden (een beschrijving van de stappen van het werkproces)
  • voorbeeldtaken
  • onderscheidende criteria (die de verschillen tussen de functiefamilies en tussen de niveaus en de klassen binnen een familie vaststellen)
  • een generiek competentieprofiel
  • een basis technisch competentieprofiel

  Vergeleken met een functiebeschrijving heeft een functiefamilie een veel ruimere en meer generieke reikwijdte.

  De functiefamilies werden ook beschreven in elk betrokken niveau/klasse. Een ‘functiefamilie per niveau’ wordt ‘generieke functiebeschrijving’ genoemd.

  Een belangrijke rol in hr-processen

  Functiefamilies spelen in verschillende hr-processen een belangrijke rol.   Enkele voorbeelden (niet-exhaustief):

  • Voor de organisatie
   • specifiekere rapportering over absenteïsme, turn-over, de gemiddelde leeftijd, de verhouding mannen/vrouwen enz. afhankelijk van een werkproces
   • gerichte rekrutering en selectie afhankelijk van een werkproces (controleurs, dossierbeheerders, ondersteuners enz.)
  • Voor het diensthoofd
   • Ik geef leiding aan verschillende profielen van verschillende niveaus. De functiefamilies en meer bepaald de onderscheidende criteria geven een globaal overzicht van wat van belang is voor de functie en het onderscheid dat men moet maken (bijvoorbeeld met het oog op het vastleggen en het evalueren van doelstellingen) naargelang van de klassen en niveaus en dit in alle objectiviteit.
  • Voor de medewerker
   • Ik krijg binnenkort mijn evaluatie. Mijn doelstellingen moeten worden vastgesteld of geëvalueerd. De functiefamilies laten toe om vast te stellen wat men van mij mag verwachten naargelang van mijn niveau/klasse.
   • Ik wil evolueren binnen mijn functie (naar een hoger(e) of een lager(e) niveau of klasse). De functiefamilies laten toe om het verschil te zien tussen wat er verwacht wordt binnen een bepaald niveau/een bepaalde klasse en dat te vergelijken met de lagere of hogere niveaus.
   • Ik wil van loopbaan veranderen. Naast een extra zoekfilter naargelang van het werkproces laten de functiefamilies toe om de kenmerken van een andere functiebeschrijving te identificeren nog voor men die functiebeschrijving heeft gelezen en dit ongeacht de materie.

  Lijst van de functiefamilies

  Presentatie van functiefamilies

Regelgeving