Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tucht en schorsing

Als ambtenaar heb je rechten en plichten. Het niet-respecteren of het verwaarlozen van deze plichten  kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure met als mogelijk gevolg een tuchtstraf.