Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van de overheidsopdrachten is bij wet vastgelegd. De huidige wetgeving op de overheidsopdrachten bestaat uit de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het koninklijk besluit “plaatsing” van 18 april 2017, het koninklijk besluit “algemene uitvoeringsregels” van 14 januari 2013 en de wet “rechtsmiddelen” van 17 juni 2013. 

De wetgeving op de overheidsopdrachten heeft betrekking op verschillende sectoren die je kan onderverdelen in de klassieke en de speciale sectoren. De opdrachten van de speciale sectoren vallen niet onder het basiskader, maar onder een afzonderlijk juridisch kader. 

Klassieke sectoren

De overheidsopdrachten in de klassieke sectoren hebben voornamelijk betrekking op werken, leveringen en diensten. 

Overige sectoren

Speciale sectoren

De overheidsopdrachten in de klassieke sectoren hebben betrekking op de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (zie titel 2 van de wet van 17 juni 2016).

Defensie en veiligheid 

De overheidsopdrachten in de gebieden defensie en veiligheid vallen onder een ander juridisch kader. Die opdrachten worden meer bepaald gereglementeerd door de wet van 13 augustus 2011.

Concessies 

Ook de concessies vallen onder een ander juridisch kader, meer bepaald de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.  

 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013

  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.
 • Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...