Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen
 • Je mag werken in loondienst, hetzij in de privésector, hetzij als contractueel in een overheidsdienst:

  Voorafgaand aan dit verlof moet je de aard van je functie bij de andere werkgever aan je federale werkgever meedelen. De nieuwe functie moet immers verenigbaar zijn met je oorspronkelijke functie.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: non-activiteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie