Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen
 • A4 en A5 hebben geen recht op dit verlof.

  Op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep kan je gevraagd worden om voor een ononderbroken periode voor hem of de politieke groep prestaties te verrichten. 

  Hiervoor krijg je verlof als parlementair medewerker.

  De politieke groep moet erkend zijn overeenkomstig het reglement van de betrokken wetgevende vergaderingen. 

  Het verlof mag niet ingaan tegen het belang van de dienst en wordt toegekend door de minister waaronder je ressorteert. 

  Bovendien wordt dit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit en heb je recht op wedde, dus is de erkende politieke groep verplicht om elk kwartaal deze wedde terug te storten op de rekening van je federale werkgever. 

  Dit verlof wordt toegekend voor maximum twee jaar, en is telkens met maximum twee jaar verlengbaar. 

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja (niet als je ter beschikking gesteld wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers)
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 2 april 1975

Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve...