Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Je kan 6 werkdagen pleegzorgverlof nemen als een minderjarige of een persoon met een handicap in je gezin geplaatst wordt:

  • door een rechtbank
  • door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
  • door de diensten van l’Aide à la Jeunesse, door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand of door de Jugendhilfedienst.

  Er geldt geen leeftijdsgrens voor het pleegkind of pleeggast.

  Het verlof kan genomen worden voor bepaalde verplichtingen, opdrachten en situaties:

  • alle soorten van zittingen bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met derden die belangrijk zijn voor het pleegkind en de pleeggast
  • contacten met de dienst voor pleegzorg.

  Contractuele personeelsleden kunnen kiezen tussen het stelsel van de openbare sector en het stelsel geregeld door de arbeidsovereenkomstenwet (privésector). 

  Het pleegzorgverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen opvangverlof dat al opgenomen werd in hetzelfde kalenderjaar.

  Wil je pleegzorgverlof opnemen?

  Om dit verlof aan te vragen, moet je eerst de formele aanstellingsbeslissing indienen die bewijst dat je pleegouder bent.

  Het verlof vraag je ten minste 2 weken op voorhand aan. Als dit niet mogelijk is, verwittig je je dienst zo snel mogelijk. Je dienst kan ook een bewijs vragen dat je afwezigheid op het werk rechtvaardigt.

   

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja (stelsel openbare sector) of premie van de RVA (stelsel privésector)
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Regelgeving

 • Wet van 3 juli 1978

  Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 27 oktober 2008

  Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2008